Menu
Novmax - Best Solution
Baner 1
OPAKOWANIA SIATKOWE
Atestowane, wytrzymałe, uniwersalne
- synergia estetyki i funkcjonalności
Baner 2
SIATKI BUDOWLANE
Wyższy poziom pewności
Solidna technologia ochrony
Baner 3
AKCESORIA
Pakiet funkcjonalnych rozwiązań
Szybciej, sprawniej, dokładniej
Baner 4
FOLIE SPOŻYWCZE
Bezpieczny transport i magazynowanie żywności
Baner 5
SIATKI OGRODNICZE
Technologia rozkwita korzyściami
Wiele kształtów najwyższej jakości
Baner 6
TWORZYMY Z TWORZYW
Technologia inspirowana potrzebami
Baner 7
OCHRONNE WĘŻE SIATKOWE
Mocna ochrona delikatnych elementów
previous arrow
next arrow
Home / Projekty UE
01

Projekty UE

NOVMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój” na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne.

Tytuł projektu: „Wdrożenie technologii produkcji siatek orientowanych dwukierunkowo nowej generacji z wykorzystaniem metody orientowania rotacyjnego”

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1959/20-00

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa NOVMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. poprzez implementację unikalnych w skali kraju innowacji technologicznych procesu produkcyjnego.

W wyniku realizacji niniejszej inwestycji do oferty firmy NOVMAX wprowadzony zostanie znacząco udoskonalony produkt w postaci siatek orientowanych dwukierunkowo nowej generacji, które cechować się będą następującymi przewagami względem wyrobów dostępnych  na rynku:

  • zwiększona wytrzymałość mechaniczna produktu,
  • dostosowanie produktu do potrzeb klienta – możliwość produkcji z różnych rodzajów surowca
  • niższa cena produktu.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 066 000,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 236 300,00 PLN


NOVMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”

Tytuł projektu: „Implementacja własnych i zleconych prac B+R celem wdrożenia nowego produktu w postaci biodegradowalnych siatek wytłaczanych w postaci rękawa”

Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.03.03.00-14-D829/20

Cel projektu: podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa NOVMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. poprzez implementację unikalnych w skali kraju innowacji technologicznych procesu produkcyjnego. Realizacja przedmiotowego projektu stanowi wdrożenie wyników prac B+R, zarówno zleconych jak i własnych.

W wyniku realizacji niniejszej inwestycji do oferty firmy NOVMAX wprowadzony zostanie nowy produkt – w pełni biodegradowalna siatka opakowaniowa w postaci rękawa.

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 151 875,00 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 1 151 744,00 PLN


W wyniku realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

Tytuł projektu: „Implementacja własnych i zleconych prac B+R celem wdrożenia nowego produktu w postaci biodegradowalnych siatek wytłaczanych w postaci rękawa”, Numer umowy o dofinansowanie: RPMA.03.03.00-14-D829/20. Nasza firma wprowadziła do swojej oferty nowy produkt w postaci biodegradowalnych siatek opakowaniowych wytłaczanych w postaci rękawa.